Współpraca

Zakład Pozaeuropejskich Studiów Politycznych współpracuje na wielu płaszczyznach z wieloma instytucjami o charakterze zarówno naukowym jak i kulturowym i społecznym.